vercovn’s blog

Blog tài chính doanh nghiệp

Làm sao để quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp

Với bất kỳ doanh nghiệp nào muốn phát triển ổn định và đúng hướng sẽ cần phải luôn quản trị dòng tiền hiệu quả và đúng hướng. Những người quản trị doanh nghiệp đó luôn sẽ phải là người giỏi tài chính doanh nghiệp, luôn phải hiểu rõ doanh n…

Kế hoạch tài chính doanh nghiệp là gì? Tại sao tài chính doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch?

Với ngay cả bản thân chúng ta việc lập ra một kế hoạch tài chính chi tiêu chi tiết cho bản thân luôn là điều tốt. Vì khi có kế hoạch rõ ràng sẽ có cho mình một hướng sử dụng tài sản theo cách định hướng đó sao cho hợp lý nhất, đạt hiệu quả…